top of page

 

 

Pangram Finansal Hizmetler - Istanbul, Turkiye

Hizmetlerimiz

Net İşletme Sermayesi Yönetimi

 

 • Sağlıklı bir satış büyümesini sağlamak amacıyla müşteri ziyaretleri ve müşteri kredi limtlerinin oluşturulması

 • Kredi Sigortası altyapısının hazırlanması

 • Finansal konularda personelin eğitilmesi

 • Bilanço ve Gelir Tablosu rasyolarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

 • Yerel & Global Raporlama

Dış Ticaret

 

 • Karmaşık gümrük mevzuatı konusunda danışmanlık

 • Dış Ticaretin sorunsuz ve kolay şekilde tamamlanması amacıyla gerekli işlemlerin tamamlanması

 • İthalat ve İhracak konularında danışmanlık

  • Akreditif

  • Peşin İşlemler

  • Vesaik Mukabili İşlemler

  • Mal Mukabili İşlemler

 • Uluslararası Garanti Mektupları

 

 


 

İç Denetim

 

 • Işletme içerisindeki birimlerin, iş süreçlerini inceleyip objektif olarak yönetim kuruluna doğrudan raporlama yapmak

 • Yönetim faaliyet etkinliğini, risk yönetimi ve şirket içi kontrol süreçlerini gözden geçirmek

 • Olumlu bir "değişim temsilcisi" olarak bu süreçleri güçlendirmek için öneriler yaparak şirkete değer katılmasına destek

Nakit Yönetimi

 

 •  Yerel ve Global Bankalar ile pazarlıkların yürütülmesi

 •  En iyi fiyat ve kredi koşullarının oluşturulması

 •  Yerel/Global Leasing, Faktoring ve Sigorta kuruluşları ile ilişkilerin sağlanması.

 •  Kur/Faiz oranı değişimlerini sabitlemeye yönelik ürünlerin kullanımı & tüm Hazine operayonlarının yönetilmesi

 

Durum Tespiti & Şirket Değerlemesi

 

 •  Yatırım yapılacak/Satın alınacak şirketin güçlü, zayıf yönlerinin tespit edilerek risk içeren unsurların ve yatırımın uygun olup olmadığının belirlenmesi 

 • Stratejik iş ortaklığı bulunan avukatlarla birlikte şirkete dair bilgilerin derlenmesi ve değerlendrilmesi

 • Uygun şirket değerini belirlemek amacıyla gerekli araştırmaların ve analizlerin yapılarak şirket sahibi veya şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcıya durum tespiti raporunun hazırlanması

 

Finansal Raporlama

 

 •  Departman Bazlı Raporlama

 •  Yönetim Raporlaması

 •  UFRS Raporlama ve VUK'tan çevrim

 •  Sabit Kıymet Harcamaları (CAPEX)

 •  Operasyon Giderleri (OPEX)

 •  Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu hazırlanması

Bütçe & Planlama

 

 • 1/2/3 yıl (veya daha uzun) vadeli bütçelerin oluşturulması

 • Satış ve Nakit Akım Tahminlerinin düzenlenmesi

 • Şirketin uzun vadeli operasyonel ve yatırım bütçelerinin şirketin uzun vadeli planları çerçevesinde oluşturuması ve takip edilmesi

 • Zamamnında ve doğru şekilde yüksek kalitede finansal analiz yapmak ve danışmanlık sunmak

Muhasebe  &     Defter Tutma 

 

 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu

 • Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde defter tutma

 • Vergi,SSK  ve diğer Beyannamelerin hazırlanması, kontrolü ve beyanı

 •  Transfer Fiyatlaması Raporları

Şirket Kuruluşu

 

 • Şirket adresi ve"Sanal Ofis" hizmetleri,  "şirket müdürü" atanması

 • Limited ve Anonim Şirketler, İrtibat Bürosu ve Şube Kuruluşları

 • Doğrudan Yabancı Yatırımları, Teşvikler ve ARGE

 • Ön Muhasebe Personeline Eğitim 

 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page